Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Rada  Nadzorcza  Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Zabrzu przy placu Warszawskim 10  zaprasza  do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania  finansowego Spółki za rok 2017.  Oferty prosimy składać do dnia 20.09.2017 r.  Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta.

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej