Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 32

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
253Wykonanie docieplenia i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Grzybowskiej 53 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
252Opracowanie projektu technicznego z kosztorysem inwestorskim odwodnienia piwnic dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Buchenwaldczyków 33 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
251Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z Ekspertyzą stanu technicznego ścian zewnętrznych - nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Kochanowskiego 21 w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
250Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Galla 5 w Zabrzu zgodnie z przedmiarem robót .konkurs ofert--- szczegóły
249Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych oraz wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym – zgodnie z audytem - przy ul. Pokoju 40 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
248Budowa stanowiska śmietnikowego dla budynku Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Krasińskiego 2, 2a; 3-go Maja 11, 11a - zgodnie z przedmiarem oraz projektemkonkurs ofert--- szczegóły
247Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Floriana 16 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
246Wykonanie częściowego remontu dachu z dachówki ceramicznej i dachu papowego nad lukarnami oraz remontu komina ponad dachem od strony podwórka ( rozwarstwiony) wraz z robotami towarzyszącymi – budynek mieszkalny przy ul. Floriana 16 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
245Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy z furtką dla budynku przy ul. Pawliczka 10 w Zabrzu wg założeń technicznych. konkurs ofertw toku szczegóły
244Wykonanie renowacji elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 4 w Zabrzu.konkurs ofertw toku szczegóły
243Uszczelnienie 8 sztuk przewodów kominowych dymowych masą SKD w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Jacka 9-11 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
242Remont dachu i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku przy ul. Dulęby 6-8 w Zabrzu- Rokitnicy zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
241Modernizacja instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Pyki 8,8A-10,10A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
240Wykonanie renowacji elewacji budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Wolności 243 w Zabrzu zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
239Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na renowację elewacji frontowej i konstrukcji wieżyczek dla budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolności 250 – Dubiela 2 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
238Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Morawskiego 14 w Zabrzu zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
237Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 42 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
236Remont klatek schodowych (nr 26 i 28) w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 26 - 28 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
235Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych (na stalowe) w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 26-28 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
234Docieplenie ścian zewnętrznych (wschodniej, zachodniej i południowej) oraz wymiana okna na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 26-28 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
233Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka 56 w Zabrzu – Biskupice zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
232Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych (na stalowe) w budynku mieszkalnym przy ul. Różańskiego 35 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
231Remont stropu na strychu budynku, nad mieszkaniem nr 8 przy ul. Urbana 2A w Zabrzu - wg dokumentacji projektowej. konkurs ofert--- szczegóły
230Docieplenie ścian zewnętrznych (wschodniej i zachodniej) budynku mieszkalnego przy ul. Różańskiego 35 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
229Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana okienek strychowych w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 47 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
228Wykonanie remontu dachu dwuspadowego – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki na budynku mieszkalnym przy ul.Różańskiego 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
227Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Świerkowej 9 w Zabrzu. Zmiana sposobu zasilania części wspólnych w budynku (klatka schodowa, piwnica, strych) z 230V na 24V.konkurs ofert--- szczegóły
226Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu energetycznego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Pestalozziego 18 w Zabrzu w następującym zakresie: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr 14cm z tynkiem silikonowo-silikatowym 2. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z ich ociepleniem i cokół mozaika klinkierowa 3. Wykonanie drenażu opaskowego budynku 4. Wymianę okienek piwnicznych i wsypów wraz z wymianą krat wsypowych 5. Wymiana stolarki drzwiowej do budynku i piwnicykonkurs ofert--- szczegóły
225Przemurowanie kominów ponad połacią dachową i na strych budynku przy ul. Pośpiecha 7 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
224Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej