Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 93

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
223Remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Szramka 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
222Izolacja ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Pawliczka 8 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
221Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego na roboty ogólnobudowlane i elektryczne w nieruchomości przy ul. Średniej 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
220Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jabłońskiego 14 w Zabrzu-Rokitnicy. konkurs ofert--- szczegóły
219Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Morawskiego 16 w Zabrzu wg dokumentacji Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
218Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem w budynku mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 22 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
217Remont elewacji budynku przy ul. Budowlanej 79 w Zabrzu - Rokitnicy. konkurs ofert--- szczegóły
216Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatkach schodowych, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 87A, 87B w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
215Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kolbe 8 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
214Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 9.konkurs ofert--- szczegóły
213Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wyniesienie zaworu głównego gazu na zewnątrz budynku oraz wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Knurowska 29 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
212Wykonanie prac dekarsko – blacharskich budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Goethego 2, zgodnie z przedmiarem robót. konkurs ofert--- szczegóły
211Wykonanie prac dekarsko – blacharskich w budynku mieszkalnym przy ul. Blani 11 z wymianą okienek strychowych, zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
210Montaż instalacji domofonowej, remont klatki schodowej oraz montaż drzwi stalowych w przybudówce w budynku mieszkalnym przy ul. Bytomskiej 80a w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
209Remont dwóch klatek schodowych przy ul. 3 Maja 87A, 87B w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
208Przemurowanie kominów, wymiana ław kominiarskich w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3-go Maja 11 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
207Utrzymanie czystości części wspólnych nieruchomości oraz terenów zewnętrznych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Jodłowa” w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
206Wykonanie prac remontowych w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Opawskiej 17 i Opawskiej 19 w Zabrzu, zgodnie z projektem i przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
205Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (wschodnia i zachodnia) budynku mieszkalnego przy ul.Grottgera 22-24-26-28 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
204Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych (na stalowe) w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 5 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
202Remont dachu dwuspadowego i przemurowanie koron kominowych – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki na budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
201Docieplenie ścian zewnętrznych wschodniej, północnej i zachodniej) budynku mieszkalnego przy ul. Reform Rolnych 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
200Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 5 w Zabrzu. Zmiana sposobu zasilania części wspólnych w budynku (klatka schodowa, piwnica, strych) z 230V na 24V.konkurs ofert--- szczegóły
199Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 12-12of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
198Remont klatki schodowej wraz z przedsionkiem w budynku mieszkalnym przy ul. Knurowskiej 10 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
197Wykonanie renowacji powierzchni komunikacyjnych z użyciem masy epoksydowej typu Temafloor 400, Temacoat RM 40, budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
196Remont dachu w budynku przy ul. Pomorskiej 25 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
195Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Grzybowskiej 5 w Zabrzu - Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
194Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grzybowskiej 5 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
193Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Pomorskiej 25 w Zabrzu - Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2 3 4

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej