Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 52

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
302Remont loggii mieszkań 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 w budynku przy ul. Budowlanej 69 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
301Docieplenie ścian zewnętrznych (front i tył) wraz z malowaniem docieplonej ściany szczytowej budynku przy ul. Nyskiej 48 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
300Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nyskiej 46 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
299Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nyskiej 44 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
298Wykonanie prac w ramach tzw. „AKCJA ZIMA W ROKU 2017/2018” - przez 24h - w nieruchomościach: - będących własnością ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10, będących w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10, - Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
297Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szczęść Boże 2 w Zabrzu – zgodnie z przedmiarami robót.konkurs ofert--- szczegóły
296Wymiana instalacji domofonowej (59 szt.) we wszystkich budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Jodłowa” w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
295Wymiana drzwi frontowych (59 szt.) we wszystkich budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Jodłowa” w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
294Wykonanie ogrodzenia z furtką dla budynku przy ul. Kupca 15 w Zabrzu wg założeń technicznych. konkurs ofert--- szczegóły
293Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dobudowę przewodów kominowych w budynku mieszkalnym WM przy ul. Reymonta 3,3of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
292Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych (I wariant - okienka z PCV; II wariant – okienka stalowe) i drzwi piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gliwickiej 6-8 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
291Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 6 - 8 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
290Wykonanie docieplenia i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Krakowskiej 53 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
289Wykonanie docieplenia i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Krakowskiej 51 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
288Wykonanie docieplenia i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Krakowskiej 49 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
287Wykonanie remontu posadzek wewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 1, zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
286Remont dachu krytego papą, wymiana deskowania i przemurowanie koron kominowych budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
285Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Góry Św. Anny 13 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
284Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Krasińskiego 36 w Zabrzu – zgodnie z przedmiarami robót w dwóch wersjach.konkurs ofert--- szczegóły
283Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jabłońskiego 28 w Zabrzu - Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
282Wykonanie inwentaryzacji instalacji wodnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót instalacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 20 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
281Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu energetycznego na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i docieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 20 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
280Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wody opadowej z połaci dachowej w budynku przy pl. Słowiańskim 5 w Zabrzu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu w dniu 20.06.2017r. konkurs ofert--- szczegóły
279Remont dachu dwuspadowego – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki na budynku mieszkalnym przy ul. Różańskiego 21 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
278Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych (na stalowe) oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Różańskiego 21 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
277Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenażu, wymiana okienek piwnicznych (na stalowe) w budynku przy ul. Grottgera 21-23-25-27 w Zabrzu oraz odkopanie, udrożnienie i naprawa instalacji odprowadzającej wodę deszczową do sieci miejskiej. konkurs ofert--- szczegóły
276Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termoizolacji ściany tylnej i szczytowej, oraz renowacji ściany szczytowej wraz z audytem termomodernizacyjnym budynku przy ul. Klimasa 4 of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
274Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. 3-go Maja 29 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
273Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Grzybowskiej 39 w Zabrzu - Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
272Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grzybowskiej 39 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2

Biuletyn informacji publicznej