Wspólnoty

Liczba znalezionych przetargów: 63

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
084Remont kominów ponad dachem w budynku przy ul. Lenartowicza 50 w Zabrzu, zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
083Wymiana okien w świetliku dachowym w budynku przy ul. Budowlanej 85 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
082Renowacja dachu w budynku przy ul. Budowlanej 85 w Zabrzu- Rokitnicy (z zastosowaniem dowolnej technologii konserwacji pokrycia dachowego).konkurs ofert--- szczegóły
081Wykonanie remontu klatki schodowej przy ul. Jerzego 3 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
080Wykonanie remontu klatki schodowej przy ul. Kupca 15 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
079Wykonanie brukowania podwórka przy ul. Opolskiej 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
078Remont dachu i kominów ponad dachem, wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 68 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
77Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Napieralskiego 27 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
76Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej frontowej budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z ociepleniem (od strony ulicy i podwórka) oraz wymiana okienek piwnicznych i strychowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 35A w Zabrzu zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
75Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Żnieńskiej 22-24-26-28 w Zabrzu w zakresie: 1.Dobudowy przewodów wentylacyjnych i spalinowych zgodnie z inwentaryzacją Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Zabrzu (Opinia Nr 167/17/28 z dnia 20.02.2017r). 2.Doprowadzenia instalacji gazowej do każdego lokalu i podłączenia w nim urządzeń odbiorczych takich jak: przepływowy podgrzewacz wody i kuchenka gazowa 4-ro palnikowa. konkurs ofert--- szczegóły
74Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB V zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
73Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB IV zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
72Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB III zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
71Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB II zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
70Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB I zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
69Remont dachu i izolacji pionowej ścian piwnic wraz z drenażem w budynku mieszkalnym przy ul Pawliczka 8 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
68Termomodernizacja, izolacja ścian piwnic z wykonaniem drenażu budynku przy ul. Wawelskiej 2 w Zabrzu wg dokumentacji Zamawiającego i założeń technicznych.konkurs ofert--- szczegóły
67Termomodernizacja i izolacja ścian piwnic budynku przy ul. Krawczyka 5 w Zabrzu wg założeń technicznych.konkurs ofert--- szczegóły
66Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Panieńskie Skały 6 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
65Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Panieńskie Skały 6 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
64Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej fundamentów przy ul. Panieńskie Skały 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
63Remont dachu oficyny i przybudówki w budynku mieszkalnym przy ul. 3-go Maja 28-28of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
62Wykonanie izolacji pionowej, poziomej + drenaż, wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 15 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
61Kapitalny remont instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 15 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
60Wykonanie docieplenia ścian (wschodnia + zachodnia), obłożenie portalu wejścia płytką klinkierową oraz montaż daszku nad wejściem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 15 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
59Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego, w zabudowie szeregowej budynek końcowy przy ul. Fredry 18 - 20 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
58Udrożnienie 6 sztuk przewodów kominowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Końcowej19 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
57Wykonanie izolacji pionowej, poziomej + drenaż oraz częściowa wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Fredry 18-20 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
56Wykonanie renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Pawliczka 10 w Zabrzu zgodnie z opinią Konserwatora Zabytków.konkurs ofert--- szczegóły
55Docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Morawskiego 7 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2 3

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej