Wspólnoty

Liczba znalezionych przetargów: 53

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
052Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 43 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
051Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 43 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
050Malowanie klatki schodowej oraz białkowanie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
049Wykonanie i montaż nowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
048Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 4 w Zabrzu. Zmiana sposobu zasilania części wspólnych w budynku (klatka schodowa, piwnica, strych) z 230V na 24V.konkurs ofert--- szczegóły
047Wykonanie remontu dachu – wymiana pokrycia z dachówki w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
046Wykonanie izolacji pionowej, poziomej + drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych wokół budynku mieszkalnego przy ul. Różańskiego 15-17-19.konkurs ofert--- szczegóły
045Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wolnostojącego budynku mieszkalnego przy ul. Różańskiego 15-17-19 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
044Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Knurowskiej 49 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
043Wykonanie robót remontowych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych (system GREINPLAST) budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 6a w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
042Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji pionowej ścian fundamentowych, docieplenia stropu na poddaszu i w piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Żnieńskiej 4 w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
041Docieplenie ścian, remont dachu oraz klatki schodowej budynku przy ul. Mehoffera 10 w Zabrzu zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
040Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego, w zabudowie szeregowej (budynek początkowy) przy ul. Żeromskiego 31 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
039Malowanie klatki schodowej oraz białkowanie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 31 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
038Docieplenie dachu budynku przy ul. Jabłońskiego 40-42 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
037Utwardzenie i wyprofilowanie nawierzchni, wykonanie odwodnienia przy ul. Grota-Roweckiego 1-3, 5-7 w Zabrzu-Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
036Remont dachu budynku przy ul. Daszyńskiego 12 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
035Opracowanie dokumentacji oceny stanu technicznego konstrukcji dachu, pokrycia dachowego i konstrukcji wieżyczek dla budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Krakowskim 5 – Karłowicza 7 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
034Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 366 w Zabrzu, wg dokumentacji Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
033Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Kupca 9 w Zabrzu,wg dokumentacji Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
032Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej fundamentów przy ul. Żółkiewskiego 13 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
031Wykonanie renowacji tynków elewacji frontowej oraz wymiana okienek piwnicznych z zabudową kratek wentylacyjnych budynku mieszkalnego przy ul. Św. Floriana 18 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
030Docieplenie ściany budynku mieszkalnego od strony podwórka) przy ul. Chojnickiego 13D w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
029Docieplenie ściany budynku mieszkalnego (od strony podwórka) przy ul. Chojnickiego13A w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
028Wykonanie zbiorczego stanowiska śmietnikowego na terenie podwórka przy ul. 3 Maja 62, Marcina 1 - 3 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
027Wykonanie zbiorczego stanowiska śmietnikowego przy ul. 3 Maja 48 na podwórku przynależnym do nieruchomości przy ul. 3 Maja 48a i 46 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
026Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ich ociepleniem zgodnie z przedmiarem robót, budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Wolności 302 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
025Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Knurowskiej 53 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
024Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Bytomskiej 28 w Zabrzu w następującym zakresie: 1. Ocieplenie ścian elewacji od strony podwórka i ściany szczytowej od kościoła 2. Odnowienie i renowacja ściany frontowej i ściany szczytowej od strony szkoły 3. Wymiana istniejących okienek piwnicznych 4. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z ich ociepleniem 5. Remont schodów wejściowych do głównego budynku i wejście boczne do budynkukonkurs ofert--- szczegóły
023Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Dworcowej 6-6a w Zabrzu w następującym zakresie: 1. Ocieplenie ścian elewacji od strony podwórka i ściany szczytowej 2. Odnowienie i renowacja ściany frontowej 3. Wymiana istniejących okienek piwnicznych 4. Wykonanie izolacji ścian fundamentowychkonkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej