Ogłoszenia

Negocjacja stawki czynszowej lokali mieszkalnych

 

WOLNE LOKALE

 

Zabrze, dnia 25 stycznia 2017 r.


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41 - 800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustne negocjacje stawki czynszowej lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie z czasowym zwolnieniem z czynszu bez mediów, będących własnością Spółki:

 

1. ul. Stalmacha 11/2a na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,80m² składające się z pokoju – 22,37m², kuchni 7,20m², wspólnego p.pokoju 3,75m², łazienki 4,48m². Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, gaz, ogrzewanie piecowe.

 

2. ul. Staszica 2/5 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 24,21 m² składające się z pokoju - 24,21m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe.

 

3. ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05m² składające się z dwóch pokoi – 11,93m², 4,04m², kuchni 6,77m², p.pokoju 4,31m², WC w piwnicy. Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe.

 

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w negocjacji.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji zgłaszają na piśmie chęć uczestniczenia w negocjacjach. Organizator negocjacji wyznacza termin przeprowadzenia negocjacji ustnych. W negocjacjach ustnych biorą udział wszyscy zainteresowani, którzy zgłosili chęć uczestnictwa przed ich rozpoczęciem. Stawkę wyjściową ustalono w wysokości 6,20 zł za 1m2, natomiast wysokość postąpienia 0,10 zł za 1m2. W negocjacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze, jak i spoza niej. Przystępujący do negocjacji muszą złożyć pisemne oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym są obecnie zameldowani lub zamieszkują wraz z zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę o wysokości osiągniętych średnich dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

W negocjacjach mogą też uczestniczyć inne osoby, o których mowa w regulaminie negocjacji. Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z regulaminem negocjacji oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu negocjacji można zapoznać się na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu w REB Nr 6 przy ul. Szczęść Boże 1a w Zabrzu, tel. 32 271-42-05.

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia, że uczestnicy postępowania zapoznali się z warunkami negocjacji i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń należy złożyć w pokoju 223, II piętro. Ponadto uczestnicy negocjacji zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Lokale mieszkalne można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wygrywający negocjacje zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora negocjacji.

Organizator negocjacji zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej