Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu Spółka z o.o. ogłasza negocjacje na wysokość stawki czynszowej na n/w lokale mieszkalne położone na terenie miasta Zabrze:

  • ul. 3 Maja 14a/5

Lokal mieszkalny składa się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni mieszkalnej 84,40m², użytkowej 114,00m², wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Mieszkanie usytuowane jest na II piętrze. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu, który należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej. Lokal znajduje się w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym – na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu.

  • ul. Kochanowskiego 21/9

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarki o powierzchni mieszkalnej 62,80m², użytkowej 90,92m², wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Mieszkanie usytuowane jest na II piętrze. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu, który należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej. Lokal znajduje się w budynku o uregulowanym stanie prawnym.

 Ustala się cenę wywoławczą za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 7,14zł/m2, minimalne postąpienie 0,10zł/m2.

Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze podawczym (w pokoju 220, II piętro), po uprzednim zgłoszeniu się w Dziale Eksploatacji (II piętro, pokój 223) w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ponadto osoba przystępująca do negocjacji zobowiązana jest dołączyć do pisma:

  • zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie miasta Zabrze lub zaświadczenie o zatrudnieniu z ostatnich 2 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze,

  • zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do negocjacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,

  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do negocjacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z negocjacji bez podania przyczyny.

Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie 3 tygodni od dnia negocjacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu. Informuje się, że wygrywający negocjacje przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez 2 osoby posiadające stałe dochody z wynagrodzenia za pracę bądź emeryta.

Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do negocjacji.

Do negocjacji mogą przystąpić osoby:

  • które są stałymi mieszkańcami Zabrza, nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego (w przypadku małżonków tytuł prawny nie przysługujący żadnemu z nich),

  • osoby nie zameldowane na terenie Gminy ale zatrudnione od co najmniej 2 lat, nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego,

    a także osoby,

  • które z uwagi na szczególne potrzeby Gminy winny zamieszkać na terenie miasta Zabrze.

Regulamin licytacji na wysokość czynszu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² bądź lokali o mniejszej powierzchni wskazanych przez Prezydenta Miasta dostępny jest w tutejszym Zarządzie (II piętro, pokój 223 ). Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy pl. Warszawskim 10, , pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 7ºº-17ºº, wtorek- piątek 7ºº-15ºº lub telefonicznie pod Nr telef. (32) 3733 933. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej ZBM-TBS Spółka z o.o., link: http://www.zbm-tbs.zabrze.pl/wynajem/lokale-mieszkalne/negocjacje.

OGLOSZENIE_NEGOCJACJE_NA_TABLICE_GMINA_07_czerwiec_2017.pdf

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej