Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu Spółka z o.o. ogłasza licytację ustną nieograniczoną na wysokość stawki czynszowej, na lokale mieszkalne położone na terenie miasta Zabrze. Ustala się cenę wywoławczą za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 7,14zł, minimalne postąpienie 0,10zł/m2.

  • ul. 3 Maja 14a/5 - wadium 9.770 zł

 Lokal mieszkalny składa się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni mieszkalnej 84,40m², użytkowej 114,00m², wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową ogrzewanie piecowe. Mieszkanie usytuowane jest na II piętrze.

 Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu, który należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej.

 Lokal znajduje się w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym – na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu.

  • ul. Kochanowskiego 21/9 - wadium 7.790 zł

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, spiżarki o powierzchni mieszkalnej 62,80m², użytkowej 90,92m², wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną, gazową ogrzewanie piecowe. Mieszkanie usytuowane jest na II piętrze.

 Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu, który należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej.

 Pierwsza licytacja odbędzie się 18.05.2017 r. o godz.1200 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. pl. Warszawski 10, III p., świetlica (pokój 307). Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w dniu 15 i 16 05.2017 r. w kasie tutejszego Zarządu, pokój 220, II piętro, w godz. 900 – 1200, po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji - pokój 223 II p.

 Druga licytacja odbędzie się 25.05.2017r. o godz. 12ºº, a wpłaty wadium 22 i 23.05.2017 r. w kasie w godz. 900 - 1200.

 Osoba przystępująca do licytacji zobowiązana jest dostarczyć do Działu Eksploatacji pokój 223, II piętro, najpóźniej w dniu wpłaty wadium następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stałym zameldowaniu w mieście Zabrzu lub o zatrudnieniu,

    z ostatnich 2 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze,

  • zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do licytacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,

  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do licytacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

    Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do licytacji.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Wadium przepada na rzecz Właściciela, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie  3 tygodni od dnia przetargu. Nie wywiązanie się z podanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą wadium. 

Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez 2 osoby otrzymujące stałe dochody.

 Regulamin licytacji na wysokość czynszu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² bądź lokali o mniejszej powierzchni wskazanych przez Prezydenta Miasta dostępny jest na tablicy informacyjnej w tutejszym Zarządzie.

Oględzin można dokonać bezpośrednio w lokalu:

 ul. 3 Maja 14a/5 dnia 11.05.2017 r. w godz.1100 - 1130

 ul. Kochanowskiego 21/9 dnia 11.05.2017 r. w godz.1200 - 1230

 Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy pl. Warszawskim 10, , pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 700 – 1700, wtorek – piątek 700 – 1500 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 37 33 933.

ogloszenie__licytacja_czynszu__04.05..pdf

 

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej