Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu ogłasza licytację ustną nieograniczoną na wysokość stawki czynszowej, na lokale mieszkalne położone na terenie miasta Zabrze. Ustala się cenę wywoławczą za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 7,14 zł, minimalne postąpienie 0,10 zł/m2.

  • ul. 3 Maja 38/5                      -           wadium 8.960 zł

Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni mieszkalnej 80,40m², użytkowej 104,60m², wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową ogrzewanie piecowe, a także dodatkowe ogrzewanie - kominek. Mieszkanie usytuowane jest na III piętrze. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu, który należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej.

Lokal znajduje się w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym – na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu.

Pierwsza licytacja odbędzie się 08.06.2017 r. o godz.13ºº w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., pl. Warszawski 10, III p., świetlica (pokój 307). Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w dniu 05 i 06 czerwca 2017 r. w kasie tutejszego Zarządu, pokój 220, II piętro, w godz. 9ºº – 12ºº,  po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji - pokój 223 II p.

Druga licytacja odbędzie się 14.06.2017r. o godz. 12ºº, a wpłaty wadium 12 i 13 czerwca 2017r. w kasie, w godz. 9ºº-12ºº .

Osoba przystępująca do licytacji zobowiązana jest dostarczyć do Działu Eksploatacji, pokój 223, II piętro, najpóźniej w dniu wpłaty wadium, następujące dokumenty:                                  

  • zaświadczenie o stałym zameldowaniu w mieście Zabrzu lub o zatrudnieniu z ostatnich 2 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze.
  • zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do licytacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,
  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do licytacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do licytacji.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Wadium przepada na rzecz Właściciela, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie

3 tygodni od dnia przetargu. Nie wywiązanie się z podanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą wadium.  Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest  zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez 2 osoby otrzymujące stałe dochody.

Regulamin licytacji na wysokość czynszu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² bądź lokali o mniejszej powierzchni wskazanych przez Prezydenta Miasta dostępny jest na tablicy informacyjnej w tutejszym  Zarządzie.

Oględzin można dokonać bezpośrednio w lokalu:

ul. 3 Maja 38/5                                      dnia  01.06.2017 r.        w godz.1100- 1130

Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy pl. Warszawskim 10, , pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 7ºº – 17ºº,  wtorek – piątek 7ºº – 15ºº lub telefonicznie pod nr telef. (32) 37 33 933. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej ZBM-TBS Spółka z o.o., link: http://www.zbm-tbs.zabrze.pl/wynajem/lokale-mieszkalne/przetargi.

ogloszenie_25.05.2017.pdf

Kontakt z nami

Masz pytania? Odwiedź nas, zadzwoń lub prześlij zapytanie.

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.zbm-tbs.zabrze.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.
Biuletyn informacji publicznej